HISTORY

25-05-2005

HO CHI MINH H/O

.2010

ESTABLISHING HANOI BRANCH

.2011

ESTABLISHING HAI PHONG BRANCH

.2016

ESTABLISHING DDTRANS

.2019

ESTABLISHING KOREAN BRANCH

.2024

KOREAN BRANCH NAME CHANGED TO DAIDONG C&C INC

HO CHI MINH - Head Office

  • HB Tower, 11th Fl., 669 Dien Bien Phu street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • (84) 283.5123007 (24 lines)

HA NOI

  • A 310B, 3F, The Manor, My Dinh Song Da, Me Tri Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem Dist., Ha Noi City, VietNam
  • (84) 243.5190571

HAI PHONG

  • 8th FI., ACB Building, No.15 Hoang Dieu, Minh Khai Ward, Hong Bang Dist., Hai Phong City, VietNam
  • (84) 225.3823617

BINH DUONG

  • Lot 25-26, K2A, NE 8 Street, Thoi Hoa Ward, Ben Cat District, Binh Duong, Viet Nam
  • (84) 274.3555921